Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

coolstorybro23
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
coolstorybro23
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianivea nivea

July 16 2019

coolstorybro23
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
9877 871b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
0439 eeea
fork
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
coolstorybro23
Jedyną stałą rzeczą jest w życiu to, że wszystko ulega zmianie.
— Ostatni odcinek "Teorii Wielkiego Podrywu"
Reposted fromblacksadcat blacksadcat viamyszkaminnie myszkaminnie

July 14 2019

coolstorybro23
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viaareyoumine areyoumine
coolstorybro23
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
coolstorybro23
9156 0b9d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viavol vol
coolstorybro23
W niedzielę wszystko boli bardziej
— Sosza
Reposted fromresort resort viachapstick chapstick
coolstorybro23
8158 422e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskraweksiebie skraweksiebie
coolstorybro23
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viaskraweksiebie skraweksiebie
coolstorybro23
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viafreska freska
coolstorybro23
8647 d3c7 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianiskowo niskowo
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
9874 cff9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
6785 3776
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...