Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

coolstorybro23
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz a gdy się udaje, boisz się że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
coolstorybro23
uwielbiam zakładać na siebie jego koszulkę i czuć zapach jego wody kolońskiej
czując ten zapach sama w sobie się uspokajam  jest bezpiecznie mogę zasnąć w spokoju  z lekkim tylko zawrotem w głowie 
— Usssssss
Reposted fromaviee aviee
coolstorybro23
1625 5d67
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacomatosegirl comatosegirl

June 27 2019

coolstorybro23
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viapersona-non-grata persona-non-grata
coolstorybro23
0748 2a70 500
Reposted fromjareth jareth viapersona-non-grata persona-non-grata
coolstorybro23
6138 ec7e 500
coolstorybro23
coolstorybro23
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny vianiskowo niskowo
coolstorybro23

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
coolstorybro23
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
coolstorybro23
5561 9f31 500
Reposted fromckisback ckisback viairmelin irmelin
coolstorybro23
5017 c902 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
coolstorybro23
coolstorybro23
3738 3a2a 500
Reposted fromfungi fungi viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viagdziejestola gdziejestola
coolstorybro23
6214 7138
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viagdziejestola gdziejestola
coolstorybro23
9043 3485 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl