Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

coolstorybro23
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viamyego myego
4038 fa0b 500
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viamyego myego
coolstorybro23
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viamyego myego
coolstorybro23
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viamyego myego
coolstorybro23
6504 a046 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamyego myego
coolstorybro23
9248 31b8 500
Reposted frompiehus piehus viamyego myego
coolstorybro23
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu viamyego myego
coolstorybro23
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaviee aviee
coolstorybro23
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viawakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
2214 b2e6 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
2216 908f
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
2218 f284 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
2219 3610 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
coolstorybro23
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
coolstorybro23
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
coolstorybro23
coolstorybro23
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
coolstorybro23
Ludzie mówią, że miłość jest najsilniejszą z emocji. Słusznie. Dlatego najgorsze okrucieństwa są zawsze popełniane w jej imieniu.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl