Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

2294 2071
Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
coolstorybro23
5040 edc6 500
Reposted fromtichga tichga vianiskowo niskowo
coolstorybro23
2697 6599
Reposted frommasters masters viaflesz flesz

January 20 2018

coolstorybro23

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
coolstorybro23
0957 d012 500
Reposted fromkaiee kaiee viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
coolstorybro23
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
coolstorybro23
7855 06b9 500
coolstorybro23
1695 d1f7
Reposted fromcalifornia-love california-love
coolstorybro23
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viala-lu la-lu
coolstorybro23
Przepraszam, idę dostać szału.
— dzieciństwo.
Reposted fromlenka024 lenka024 vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
6392 f5ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialittlemouse littlemouse
coolstorybro23
coolstorybro23
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
coolstorybro23
1708 8cad
coolstorybro23
coolstorybro23
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaaviee aviee
coolstorybro23
8588 ffdd 500
coolstorybro23
coolstorybro23
0199 c110
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl