Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

coolstorybro23
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadeparter departer
coolstorybro23
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viadeparter departer
coolstorybro23
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadeparter departer
coolstorybro23
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadeparter departer
coolstorybro23
coolstorybro23
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
coolstorybro23
coolstorybro23
4090 decb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2282 d45d

🕇

Reposted fromamatore amatore viazupson zupson
coolstorybro23
4092 7664
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
coolstorybro23
5439 16f5 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaoutoflove outoflove
coolstorybro23
1291 38f4 500
coolstorybro23
3831 0d68
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
3044 b29a
Reposted fromnazarena nazarena vianiskowo niskowo
coolstorybro23
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
coolstorybro23
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl