Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

coolstorybro23how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianiskowo niskowo
coolstorybro23
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viamay29th may29th
coolstorybro23

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viamay29th may29th
coolstorybro23
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
coolstorybro23
I wydawało mi się, że to jest właśnie miłość - takie poczucie że muszę z nim być, bo jeśli z nim nie będę, to dzieje się ze mną coś strasznego.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viazupson zupson
coolstorybro23
6098 c8b6
NOW
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viazupson zupson
coolstorybro23
0460 684b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
coolstorybro23
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
coolstorybro23
3672 ab9a
Reposted fromcygaretka cygaretka viagdziejestola gdziejestola

August 09 2017

coolstorybro23
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
coolstorybro23
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viadeparter departer
coolstorybro23
coolstorybro23
5941 c6d3
Reposted fromsherlock sherlock viaoutoflove outoflove
5039 e471 500
coolstorybro23
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viakaatee kaatee
coolstorybro23
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viakaatee kaatee
coolstorybro23
1704 0135
Reposted fromfortherecord fortherecord vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl