Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

coolstorybro23
0649 550c
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaphilomath philomath
coolstorybro23
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— goszko.
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
coolstorybro23
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
coolstorybro23
coolstorybro23
"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko
coolstorybro23
4141 a950 500
coolstorybro23
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die vianezavisan nezavisan
7759 a928
Reposted fromorendasophie orendasophie vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
coolstorybro23
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
coolstorybro23
7200 7590
Reposted fromoutoflove outoflove
coolstorybro23
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
5564 ea47
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan

August 10 2017

coolstorybro23
8998 4523
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl