Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

coolstorybro23
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamyego myego
coolstorybro23
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
2798 4687
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
coolstorybro23
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viazyta zyta
coolstorybro23
3523 3aab
coolstorybro23
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
coolstorybro23
coolstorybro23
Nienawidziłem poranków. Przypominały, że noc ma swój koniec i trzeba znowu radzić sobie z myślami.
— Janusz Leon Wiśniewski, "Samotność w sieci"
coolstorybro23
coolstorybro23

November 09 2018

coolstorybro23
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
coolstorybro23
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viachapstick chapstick
coolstorybro23
Reposted fromweightless weightless viachapstick chapstick

November 08 2018

coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl