Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

coolstorybro23
6404 c32e 500
Reposted fromproddy proddy viawaplue waplue
coolstorybro23
dieta
Reposted fromecrivain ecrivain viarudagu rudagu
coolstorybro23
0811 838a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarudagu rudagu
coolstorybro23
coolstorybro23
1896 8dda
Reposted fromvintage-style vintage-style viaselsey selsey
0559 4d03
Reposted fromallyofrp allyofrp viaselsey selsey
coolstorybro23
7629 ead6
Reposted fromiamstrong iamstrong viakaatee kaatee
7037 1b24 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakaatee kaatee
coolstorybro23
6567 3031 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
coolstorybro23
9483 9d49 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
coolstorybro23
8999 1bd7
Reposted fromspring-flow spring-flow viakaatee kaatee
coolstorybro23
3373 7ba0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
coolstorybro23
2869 f24a 500
piękna Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakaatee kaatee
coolstorybro23
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaselsey selsey
coolstorybro23
0106 f7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
coolstorybro23
5889 ba97 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
coolstorybro23
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viakaatee kaatee
coolstorybro23
coolstorybro23

"Nie martw się - odparł Włóczykij.
Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna."

— Dolina Muminków
coolstorybro23
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl