Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

coolstorybro23
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrewOfLonging BrewOfLonging
coolstorybro23
4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viafreska freska

May 04 2019

coolstorybro23
8547 f43d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
coolstorybro23
3347 5650
coolstorybro23
8553 437d 500
coolstorybro23
I cały czas przed oczami mam ten Twój uśmiech na sekundę przed tym, gdy pocałowałeś mnie po raz pierwszy.
— ja. dzisiaj. pijąc kolejne wino za to, że się jeszcze odezwiesz.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaataszka ataszka

April 26 2019

coolstorybro23
coolstorybro23
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viadontforgot dontforgot
coolstorybro23
2346 814b 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
2349 a30b
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
2356 8163 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
2365 b135 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
5127 dd70
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
coolstorybro23
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
coolstorybro23
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viazyta zyta
coolstorybro23
coolstorybro23
9098 16ba 500
Reposted fromsoftboi softboi viazyta zyta
coolstorybro23
2406 35d6
wink wink
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viairmelin irmelin
coolstorybro23
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viasensimilla sensimilla
coolstorybro23
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl