Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

coolstorybro23
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
coolstorybro23
4918 f522 500
coolstorybro23
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazupson zupson
coolstorybro23
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
coolstorybro23
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
Reposted fromlavendowy lavendowy vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
6850 a88e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
coolstorybro23
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23

October 18 2018

coolstorybro23
6717 4dd9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
6850 a88e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
coolstorybro23
coolstorybro23
7570 3570
Reposted fromte-quiero te-quiero vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viazyta zyta
coolstorybro23
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
coolstorybro23
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
coolstorybro23
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
coolstorybro23
Brak Ci tylko jednej istoty, a cały świat jest bezludny.
— Alphonse de Lamartine
Reposted from100suns 100suns viasavanna savanna
coolstorybro23
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl