Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

coolstorybro23
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
coolstorybro23
6363 351d 500
Reposted frompiehus piehus viazupelnie zupelnie
coolstorybro23

April 23 2017

6583 adcd

When your bf is not in the mood

Reposted frommyry myry viadeinneuerfreund deinneuerfreund
coolstorybro23
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
0007 005e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
coolstorybro23
coolstorybro23
0497 3295
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamay29th may29th
coolstorybro23
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viatruustme truustme
coolstorybro23
7848 5aea 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viawithoutfun withoutfun
coolstorybro23
4950 950c
coolstorybro23
Reposted fromjasminum jasminum viawithoutfun withoutfun
6408 5f17 500
Reposted fromamatore amatore viamay29th may29th
coolstorybro23
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamay29th may29th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl