Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

coolstorybro23
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapralina pralina
coolstorybro23
9476 4508 500
coolstorybro23
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
coolstorybro23
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
coolstorybro23
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiskowo niskowo
coolstorybro23
9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
coolstorybro23
coolstorybro23
5698 5f3e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadeparter departer
coolstorybro23
3909 ac5d
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
coolstorybro23
coolstorybro23
4442 e04c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo
coolstorybro23
5034 e72a 500
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
coolstorybro23
5803 d6f6
Reposted fromnezavisan nezavisan
3775 c06e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaselsey selsey
coolstorybro23
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
2020 8067
Reposted fromAmericanlover Americanlover via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie, to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie, nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie... idiotko. 
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnatelle natelle via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
4760 bc77 500
coolstorybro23

February 17 2018

coolstorybro23
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl