Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

coolstorybro23

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
coolstorybro23
9295 63d5 500
Reposted fromamatore amatore viamyszkaminnie myszkaminnie
coolstorybro23
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viaBrewOfLonging BrewOfLonging
coolstorybro23
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
coolstorybro23
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaoutoflove outoflove
coolstorybro23
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove
coolstorybro23
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
coolstorybro23
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viaBrewOfLonging BrewOfLonging
coolstorybro23
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
coolstorybro23
7673 ee74 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaBepakua Bepakua

April 02 2018

coolstorybro23
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
0958 2180 500
My spirit animal 
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan

out

Reposted fromredhot redhot vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell vianezavisan nezavisan
coolstorybro23
5803 3dc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
7438 29e7 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl